UBEZPIECZENIE ROLNE

OC ROLNIKA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Ma na celu zapewnienie rekompensaty  osobom, które poniosły szkodę na skutek prowadzenia przez rolnika gospodarstwa rolnego. Podstawą prawną, która reguluje przepisy dotyczące ubezpieczenia rolników jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj  agenta.

BUDYNKI W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Ubezpieczenie obowiązkowe dotyczy również budynków wchodzących  skład gospodarstwa rolnego. Ochrona obejmuje skutki zdarzeń losowych takich jak na przykład: pożar, powódź, podtopienia, ulewy, śnieżyce, uderzenie pioruna itp. Podstawą prawną, która reguluje przepisy dotyczące ubezpieczenia rolników jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj  agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.