UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, w okresie ubezpieczenia, z tytułu wykonywania zawodu . Ubezpieczenie zawodu może być dobrowolne lub obowiązkowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów. Ochronę ubezpieczenia obowiązkowego  można rozszerzyć o ubezpieczenie dobrowolne  tzw. nadwyżkowe. Ubezpieczenie OC zawodu skierowane jest do grup zawodowych, a w szczególności: lekarzy, pielęgniarek,  innych zawodów medycznych,  nauczycieli ,wychowawców,  instruktorów, projektantów, architektów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, biur rachunkowych, doradców podatkowych. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.