UBEZPIECZENIE PODRÓŻY

Ubezpieczenie podróży, to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmująca nagłe zachorowania lub nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć miejsce podczas wyjazdów zagranicznych w celach prywatnych (turystycznie), jak i w celu wykonywania pracy. Ubezpieczenie obejmuje niezbędną pomoc medyczną  np. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, transport  z miejsca wypadku do placówki medycznej, a po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania lub miejsca zamieszkania. W pakiecie ubezpieczenia podróżnego  dostępne są:  ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie podróży można wykupić  dla jednej lub grupy osób na okres trwania podróży lub na cały rok, wówczas ochroną objęte są częste krótkie podróże, a także w formie obrotowej zawartej na rok, w której ubezpieczeni obejmowani są ochroną w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej, a składka obliczana jest na podstawie deklarowanej liczby osobodni. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.