UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

Ubezpieczenie skierowane jest do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli budynków wielomieszkaniowych. Ochrona obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budowli, budynków wraz ze stałymi elementami  wskutek  zdarzeń  losowych  (np.  pożaru, huraganu, zalania powodzi),  a  także kradzieży z włamaniem lub rabunku. Pakiet oferuje ubezpieczenie mienia od wandalizmu oraz oszkleń od stłuczenia. Ubezpieczenie mienia może być zawarte w wariancie od wszystkich ryzyk i obejmuje szkody (oprócz wyłączonych z zakresu) o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli ubezpieczającego. W ramach pakietu można ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną (OC) z tytułu posiadania i użytkowania mienia. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.