UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

CARGO

Ubezpieczeniem cargo objęte jest mienie w transporcie. Transport może być wykonywany  własnym lub obcym środkiem transportu. Umowa może być zawarta w celu ubezpieczenia mienia podczas jednego transportu  lub w celu ubezpieczenia mienia określonego rodzaju podczas transportów dokonywanych w okresie roku . Ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę przed konsekwencjami  finansowymi w przypadku utraty lub uszkodzenia przewożonego mienia. Ochrona działa zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta

OC SPEDYTORA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora z tytułu szkód polegających na bezpośredniej utracie, ubytku lub uszkodzenia powierzonego mienia powstałych w czasie wykonywania przez niego zwyczajowo przyjętych czynności spedycyjnych. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

OC PRZEWOŹNIKA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność  cywilna przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w trakcie wykonywania transportu samochodowego, którą ubezpieczający ponosi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (przewóz krajowy) lub postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (przewóz międzynarodowy). Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona przez włączenie do umowy ubezpieczenia indywidualnych klauzul dotyczących kategorii przewożonych towarów oraz odpowiedzialności za szkody powstałe podczas i w wyniku czynności zabezpieczenia towaru oraz czynności załadunkowych i rozładunkowych dokonywanych przez przewoźnika. Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego można rozszerzyć o przewozy kabotażowe na ternie Unii Europejskiej. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.