UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Przedmiotem ubezpieczenia na życie jest życie i zdrowie ubezpieczonego. W zależności od produktu i wariantu oferowanego przez ubezpieczyciela ochrona obejmuje także  rodzinę ubezpieczonego na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Umowę ubezpieczenia na życie można rozszerzyć o umowy dodatkowe: na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek śmierci wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie opłacania składki ubezpieczeniowej na wypadek całkowitej niezdolności do pracy, na wypadek leczenia szpitalnego. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.