OBSŁUGA POLIS

W przypadku zmiany właściciela pojazdu, rejestracja dokumentów związanych z umową kupna sprzedaży i przepisanie polisy na nowego nabywcę

Rejestrowanie dokumentów do polis, obsługa polis z cesją, pod leasing, pod kredyt

Wsparcie informacyjne w przypadku wystąpienia szkody

Informowanie Klienta o zmianach, jakie zaszły w jego umowach ubezpieczenia

Przekazywanie do Ubezpieczyciela wszelkich oświadczeń i zawiadomień złożonych przez Klienta w związku z zawartą umową ubezpieczenia.

Wystawianie duplikatu zagubionej umowy.

Informowanie Klienta o kończącym się ubezpieczeniu i przedstawienie oferty na kolejny okres.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.